Jaunumi

jaunumi

Latvijas nedzirdīgo mākslinieku kopai “CERĪBA” šogad aprit 25 gadi. Par godu tai un Ziemassvētkiem kopā pasēdējām skaistā vietā Vecrīgā, restorānā “MOONSHINE”. Bija Santas pašceptā mājas torte ar svecītēm “25”, loterija, pantiņu skaitīšana un novēlējumi, kokteiļi, pārrunas un mūsu tradīcija – katrs saka savus vēlējumus nākamajam gadam. Cerība ir būt vai nebūt, tas ir atkarīgs no mums. Mēs esam tālāk.
jaunumi

Mūsu lepnums Cerības meitenes Paula Kesenfelde un Ieva Vilciņa, 2015.gadā 4.jūlijā absolvēja Rīgas Amatniecības vidusskolu, Multimediju dizaina nodaļu.


jaunumi

Par godu divām jubilejām maijā - LNS - 95 UN Rīgas RB - 95, mākslinieku kopa "Cerība" k/n Rītausmas foajē sarīkoja savus mākslas darbu izstādi. °
Kopas vadītāja Santa izsaka pateicību visiem māksliniekiem par piedalīšanos izstāde!
jaunumi

Mūžībā aizgājis mūsu Cerības biedrs, mākslinieks Guntars Bremmers (20.10.1948. - 03.06.2015.)jaunumi

2015.gadā 11.maijā pl. 17:00 mēs, mākslinieku kopa Cerība, visus darbus izlikām kultūras namā "Rītausma" foajē. Par godu LNS 95 gadu jubilejai un nozīmīgs pasākums būs Eiropas nedzirdīgo savienības (EUD)seminārs un Ģenerāla asambleja, kas norisināsies Rīgā 14.-17. maijā un kurā gaidāmi pārstāvji no vairāk 30 Eiropas valstīm un Rīgas reģionālai biedrībai 95 dzimšanas diena 30.maijā. Tajā piedalījās : 13 mākslinieki
Protams, prieks, ka visi turpināja radīt jaunus darbus.jaunumi

2015.gadā 26. un 27.martā Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolā norisinājās Valsts konkurss gleznošanā 2015, kurā piedalījās mūsu "Cerība" mākslinieks Edgars Celmiņš. Edgars Celmiņš ieguva Valsts konkursa gelznošanā 5.vietu. Apsveicam konkursa mūsu māksliniekam ar panākumiem ar iegūto jauno pieredzi!


Par mums

Pirms dibināšanas pirmsākumos 1989.gadā Toruņā, Polijā notika Starptautiskais Nedzirdīgo lietišķās mākslas festivāls, kur no Latvijas pārstāvēja ar glezniecības un keramikas darbiem. Mākslinieku kopa "CERĪBA", kopš 1990.gada Latvijas nedzirdīgie mākslinieki sāka piedalīties Baltijas Nedzirdīgo mākslinieku festivālos.
1990.gadā Tartu Igaunijā bija noorganizēts Baltijas Nedzirdīgo mākslas festivāls, uz kuru no Latvijas piedalījās ar koka un keramikas mākslas darbiem. 1991.gadā 1.-7.jūlijā Pērnavā, Igaunijā notika Baltijas valstu Nedzirdīgo mākslinieku darbu izstāde ''KURTO - 91'', kurā no Latvijas parādīja ar koka, keramikas, grafikas un gleznošanas mākslas darbiem 1991.gadā 19. - 24.augustā Rīgā Latvijā notika Baltijas Nedzirdīgo Mākslas dienas ''RĪGA - 91'', tajā piedalījās 16 radošie nedzirdīgie mākslinieki no dažādām valstīm: Igaunija - 5, Polija - 1, Krievija (Pēterburga) - 3, (Maskava) - 2, un Latvija - 5, kurā bija skatāmi dažādu mākslas nozaru darinājumi: adījumi, gleznojumi, grafikas, zīmējumi, kokgriezumi, keramika un skulptūras. No Latvijas pieci, tātad kopā 17 radošie cilvēki ar kopēju mērķi – iepazīt citam cita radošo pasauli, pārrunāt savas problēmas, pasmelt ierosmi apkārt notiekošajā un redzamajā tālākajam darbam. 1991.gada 6. decembrī Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku nodibināja Latvijas nedzirdīgo mākslinieku radošo kopu " CERĪBA ".Tajā darbojas talantīgie septiņi mākslinieki. Pēc tam nozīmīgākie notikumi, piedalīšanās Pirmajā Starptautiskajā nedzirdīgo mākslinieku izstādē Maskavā, Krievijā, 1992.gada 6. – 11. aprīlī. Latvijas 4 pārstāvji – Roberts un Santa Kesenfeldi, Guna un Roberts Priedes piedalījās arī Starptautiskajā Nedzirdīgo mākslinieku izstādē. Pirmais Maskavas Starptautiskais paliks atmiņā ar visiem tās dalībniekiem un apmeklētājiem. 1993.gadā 12.-19.oktobrim reprezentācijas plašākas Rīgas publikas priekšā skatāma radošās kopas „Cerība” izstāde Rīgā, Mārstaļu ielā 6, Fotomākslas namā. 1994. gadā augustā mākslinieks Roberts Kesenfelds piedalījās Starptautiskajā invalīdu kultūras festivālā „Art 94” Ungārijā, Budapeštā un tika gadalgots. LNS Mākslinieku kopas "CERIBA" priekšsēdētājs Roberts Kesenfelds izveidojis LNS logotipu.

Šajā laikā blakus pirmajiem dibinātajiem Robertam un Santai Kesenfeldiem, Gunai un Robertam Priedēm, Jānim Austrumam un Gundaram Bremmeram, Oksana un Aldim Deksniem, Agnesei Kišunei, Valdim Voitkēvičam nostājušies jauni talanti, topošie mākslinieki: Paula Kesenfelde, Edgars Celmiņš, Dāvis Martinsons, Rūdolfs Kesenfelds. Piedalīšanas dažādas vietējās un starptautiskajās izstādēs 1992. - 2015.

Kā redzams veiksmīgi, jo "CERIBA" turpina viest cerības! Cerības par jauniem nedzirdīgo laužu talantiem par viņu izaugsmi, par jaukām izstādēm.


1991.gadā 19. - 24.augustā Rīgā Latvijā notika Baltijas Nedzirdīgo Mākslas dienas "RĪGA - 91", tajā piedalījās 16 radošie nedzirdīgie mākslinieki no dažādām valstīm: Igaunija - 5, Polija - 1, Krievija (Pēterburga) - 3, (Maskava) - 2, un Latvija - 5, kurā bija skatāmi dažādu mākslas nozaru darinājumi: adījumi, gleznojumi, grafikas, zīmējumi, kokgriezumi, un utt.


Mākslinieku darbu izstādes apmeklētājiem, kuri vēroja un vērtēja tuvu pie simt dažādās mākslas nozarēs – gleznojumi, skulptūra, kokgriezumi, keramika, adījumi) veidotos darinājumus. To autori bija gan ar izteiktu profesionālu rokrakstu (Latvijas jaunie mākslas akadēmijas studenti un absolventi), gan arī pašmācības ceļā, ieguvuši prasmi (Igaunija) u.c. Mākslas dienas ierosinātājs un vadītājs bija Arnolds Pavlins.


1991.gadā 19. - 24.augustā Rīgā Latvijā notika Baltijas Nedzirdīgo Mākslas dienas "RĪGA - 91", tajā piedalījās 16 radošie nedzirdīgie mākslinieki no dažādām valstīm: Igaunija - 5, Polija - 1, Krievija (Pēterburga) - 3, (Maskava) - 2, un Latvija - 5, kurā bija skatāmi dažādu mākslas nozaru darinājumi: adījumi, gleznojumi, grafikas, zīmējumi, kokgriezumi, un utt.


Pēc tam nozīmīgākie notikumi bija piedalīšanās Pirmajā Starptautiskajā nedzirdīgo mākslinieku izstādē Maskavā, Krievijā, 1992,gada 6. – 11. aprīlī. Latvijas 4 pārstāvji – Roberts un Santa Kesenfeldi, Guna un Roberts Priedes. Pirmais Maskavas Starptautiskais paliks atmiņā ar visiem tās dalībniekiem un apmeklētājiem.


2005.gadā 18. - 21.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā LNS prezidents un "CERĪBA" krusttēvs A.Pavlins atklāja nedzirdīgo mākslinieku kopas "CERĪBA" darbu izstādi, veltītu LNS 85 gadu jubilejai. Deviņi mākslinieki prezentēja savus darbus plašus klāstus un daudzveidībā, aizpildot prāvo zāli ar gleznām, visdažādākajiem koka un keramikas izstrādājumiem.


2008.gadā 10.- 24.maijam , Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpilī, Rīgas ielā 8. LNS projektā - starpetnisks kultūras festivāls „Dziedošās rokas.” Nedzirdīgo mākslinieku „Cerība”, izstādē apskatāmie 6 nedzirdīgo mākslinieku darbi tapuši ar ES struktūrfondu un Latvijas nedzirdīgo savienības atbalstu.


2010.gadā 22.maijā bija nozīmīgs gads LNS -90. Piedalījāmies Latvijas Brīvdabas muzejā, kuru katrs parādīja savas prasmes arodā, G.Bremmers gleznoja ainavas, R.Kesenfelds un J.Austrums demonstrēja kokgriežanu, S.Kesenfelde demonstrēja filsēšanas un zīda apgleznošanas prasmi, R.Priede frēzēja sēni ar elektrisko instrumentu, L.Pauniņa gleznoja akmentiņus, A.Kišune un G.Priede izšuva sedziņas.


2011.gadā 27.augustā LNS nedzirdīgo mākslinieku kopa Cerība apstāvējusi un attīstījusies, un svinēja savu 20 gadu jubileju. Cerības par jauniem nedzirdīgo ļaužu talantiem. Savu jubileju mākslinieki atzīmēja ar izstādi k/n „Rītausmā”, kurā eksponēja gan jaunus, gan divdesmit gadu laikā tapušos labākos darbus. Izstādi padarīja viesi no Lietuvas, lietuviešu mākslinieki ar savām gleznām un ar keramiku.


2013.gadā 18.maijā k/c Rītausma lielajā foajē par godu LNS Rīgas reģionālās biedrības 36.konferncei nedzirdīgo mākslinieku kopa „cerība bija, noorganizējuši radošo darbu izstādi. Tajā piedalījās 13.mākslinieki


2015.gadā 11.maijā rīkojam izstādi par gaidāmo gatavošanos EUD (The European Union of the Deaf) kārtējām semināram un Ģenerālajai Asamblejai, kura šoreiz notiks Rīgā, Latvijā 2015.gadā 14. – 17.maijā un 16.maijā būs liela svinības par godu LNS 95 gadu jubilejā.

Kas mēs esam?

Ka mēs visi esam mākslinieki, esam LNS nedzirdīgo mākslinieku kopa "CERĪBA" biedri. "CERĪBA" turpina viest cerības! Pastāv jau 25 gadus.


Team Member
Santa Kesenfelde

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” asistente un organizatore. (1991.-2015.) LNS Mākslinieku kopa "Cerība" priekšsēdētāja (no 05.02.2015.)


Team Member
Rūdolfs Kesenfelds

Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerības” asistents


Team Member
Pēteris Čivlis

Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerības” asistents


Team Member
Rūta Bernau

Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerības” asistente


Team Member
Paula Kesenfelde

Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerības” mākslniece


Team Member
Aldis Deksnis

Latvijas Nedzirdīgo mākslinieku kopa „Cerības” mākslnieks


Team Member
Roberts Kesenfelds

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa "Cerība" priekšsēdētājs (09.12. 1991.- 04.02.2015.)


Team Member
Agnese Kišune

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” māksliniece


Team Member
Oksana Deksene

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” māksliniece


Team Member
Valdis Voitkēvičs

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” mākslinieks


Team Member
Edgars Celmiņš

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” mākslinieks


Team Member
Dāvis Martinsons

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” mākslinieks


Team Member
Ieva Vilciņa

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” māksliniece


Team Member
Viktors Baikovs

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” mākslinieks


Team Member
Madara Indriksone

Latvijas Nedzirdīgo savienības Mākslinieku kopa „Cerības” māksliniece

Kontakti

Ja vēl ir kādi jautājumi - tad droši raksti! Vēlaties iestāties mūsu mākslinieku kopa?Adrese

Elvīras ielā 19, Rīgā LV - 1083
E-pasts:

lnsceriba@gmail.com